Személygépkocsi-szerzési támogatás változása – 2011

50

2011. július 2-án hatályba lépett  a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

A Kormányrendelet hatálybalépését követően (2011. július 2-ától) szerzési és átalakítási támogatás csak ezen jogszabály szerinti jogosultsági feltételekkel rendelkező személynek adható. Az ezt megelőzően hozott jogosultsági feltételek fennállását megállapító határozatokra tekintettel szerzési és átalakítási támogatás nem adható. Ezért a 2011. évben hozott szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultságot megállapító olyan határozatot, amely alapján utalvány kiadására a Kormányrendelet hatálybalépéséig nem került sor, a jegyző visszavonja, illetőleg a folyamatban lévő eljárást megszünteti, és döntésével együtt az ügyfél számára a kérelmet és a csatolt mellékleteket visszaküldi.

A már kiadott utalványok azonban felhasználhatók az érvényességük lejártáig, de legkésőbb 2011. december 31-ig!

A szerzési és átalakítási támogatás iránti kérelem a továbbiakban a Kormányhivatalok Szociális és Gyámhivatalához nyújthatók be.

A kérelem benyújtásának határideje 2011-ben szeptember 15-e, a további években március 31-e.

2011-ben a súlyos mozgáskorlátozott személyeknek, a személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatási igényüket ismételten elő kell terjeszteniük a Kormányrendelet által előírtaknak megfelelően, amelyhez a kérelem nyomtatvány letölthető. A nyomtatvány a csatolandó mellékleteket, a Kormányrendelet által előírt nyilatkozatokat, valamint a kitöltést segítő tájékoztatót egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza.

A súlyos mozgáskorlátozottság tényének igazolására

a) a a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat másolatát, vagy
b) a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságról az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolatát, vagy
c) a szakértői szerv vagy jogelődje által az egészségkárosodás minősítése során kiadott, a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságot igazoló hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatát kell a kérelemhez csatolni,a korábban kiállított (164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti) orvosi szakvéleményeket nem lehet elfogadni.

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet hatályos szövege ide kattintva elérhető
Forrás: infogyor.hu
 Figyelem ! A rendeletet módosították, a változásokról itt olvashat  Figyelem ! A rendeletet ismét módosították, a változásokról itt olvashat
MEGOSZTÁS

50 HOZZÁSZÓLÁS

 1. Szeretnék kérdezni hogy a 4 évnél nem idősebb használtautónál lehetséges-e magánszemélytől vásárolni? ha igen hogyan?

  Válaszát előre is köszönöm.

  üdv.

  • Kedves Pepe !

   Használt autót elvileg csak gépjármű kereskedésnél lehet venni, gyakorlatilag azonban ha a vevő és eladó közösen bemegy bármelyik autó kereskedésbe, akkor kereskedőn keresztül is megveheti az autót. ( ez nyilvánvalóan további költséget jelent).

   üdv

 2. kedves admin 2012 márciusában beadtuk a kérelmet a rokant autó vásárlásához mert megálapitoták hoogy nagyapám jogosult rá és 2hónapja kaptunk egy ojan értesítést hogy keletek még +ba papírok mert hiányosak voltak de mást nem irtak a levélbe mikor döntik el vagy mikor mongyák meg hogy megkapjuk e a támogatást az autóra vagy sem? mert mán 4hónapja zajlik ez az egész előre is köszönöm a választ.

  • Kedves Dávid !
   Minden év szeptember 15-ig döntenek arról, hogy ki kapja meg szerzési támogatást. Ezt követően küldik majd ki az értesítést.

   üdv

 3. jobb oldali csipőficammal és 1 medence mütétem is volt már 25 éves vagyok 2 éve sulyos mozgáskorlátozotnak vagyok elbirálva és kiskoru gyermekem is van nekem és a páromnak sincs sajnos jogositvány de szeretnénk az autó vásárlást igényelni mi a teendö?a sogornömnek unokatestvéreknek van jogositvány !

  • A kérelmet a lakóhely szerint illetékes szociális és gyámhivatalnál (a továbbiakban: hivatal) minden év május 15-éig lehet benyújtani, és a szállítást végző személynek is nyilatkoznia kell a kérelem kitöltésekor.

   A kérelemhez csatolni kell:

   1. Kérelmező súlyos mozgáskorlátozottságát igazoló irat:

   a) fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat másolata, vagy
   b) a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (III.19.) ESzCsM rendelet 1. számú melléklet L) pontja alapján a szakorvos által a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez kitöltött, hatályos igazolás másolata, melyet a 18. életévet be nem töltött, mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy részére állítottak ki; vagy
   c) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottsága által a súlyos mozgáskorlátozottság megállapítása céljából kiállított hatályos szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának másolata.

   2. Kérelmező/ szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolata:

   a) súlyos mozgáskorlátozott személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolata; vagy
   b) átalakítási támogatás (5. § (1) bekezdés a) pont) igénylése esetén a gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvélemény fénymásolata, vagy
   c) szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolata.

   3. Hozzátartozói kapcsolatot igazoló dokumentum:

   a) a súlyos mozgáskorlátozott és a szállítását végző személy hozzátartozói kapcsolatát igazoló dokumentum fénymásolata (pl.: születési anyakönyvi másolatok); és
   b) a súlyos mozgáskorlátozott és a szállítást végző személy közös háztartásban élését igazoló dokumentum másolata (lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány).

   4. Egyéb dokumentumok:

   a) keresőtevékenységet igazoló dokumentum/ok;
   b) tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentum/ok;
   c) hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakértői vélemény, szakhatósági állásfoglalás másolata.

   5. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából engedéllyel a Magyar Köztársaság területén tartózkodó személyek esetén a:
   a) tartózkodási engedély másolata;
   b) tartózkodási jogcím igazolása egyéb irat másolatával;
   c) rokoni kapcsolatot igazoló irat másolata, ha hozzátartozóként válik jogosulttá a támogatásra.

 4. Én arról érdeklődnék, hogy használt gépkocsi vásárlás esetén is fel kell venni a hitelt 3 évre?? tehát ha veszek egy kocsit 2millioért akkor 1400 ezer ft hitelt kell felvennem ennél a széchenyi banknál 28 százalékos kamatlábba 3 évre??? mert ha így van akkor ez egy nagy ráfizetés!!!!!!!

  • És még annyit hogy használt autónál is a támogatás mértékével levont teljes összeget köteles vagyok hitelre felvnenni?? nem lehetséges olyan hogy csak egy minimális részt veszek fel hitelre????? mert ha így van ez nem támogatás hanem ráfizetés lehúzás stb! tulajdonképpen akkor senkinek sem szabadna ezt felvenni!!

Mondd el a véleményed, vagy kérdezz bátran!